Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi


Vizyon: Yasam boyu sürdüreceği bir beceri olarak öğrenmeyi davranış haline getirebilen, kendi öğrenmesi için çaba harcayan, özgüvenini kazanmış olan, teknolojinin insanlığa hizmet veren bir araç olduğu bilincine sahip, araştırma ve geliştirmeyi hedef haline getiren, özgür düşünceye önem veren, bölgemizde lider, ülkemizdeki teknolojik gelişmelere önderlik edebilecek, kişilikli, ahlaki değerlere sahip girişimci bireyler yetiştirmektir. küreselleşen dünyada evrensel ve ulusal değerlere sahip, çağın değişimlerine uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Misyon: Bilgi toplumunun gerektirdiği kişisel özelliklere ve donanıma sahip, Doğaya ve çevreye duyarlı, bunu davranış biçimi olarak benimsemiş, Bir dünya vatandaşı olarak anadiline, Almanca´ya ve İngilizce´ye hakim, Kendini kontrol eden ve yönetebilen, sorumluluğunu bilen, Birlikte çalışma alışkanlığı gelişmiş, Güzel sanatları takdir eden, sanattan zevk alan, sanatı yaşamının bir parçası haline getiren ve estetik görüş sahibi, Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir Bir başka ifade ile Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip, okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş ve laik gençler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak; onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.

Başarılar:

Saatler: 08.00 - 16.15
Isınma: DOĞALGAZ
Bağlantı: Fatih Projesi Fiber İnternet
Yabancı Dil:
Sportif Etkinlikler:
Bilimsel Etkinlikler:
Proje Çalışmaları:

Telefon - 03526212111

Belgegeçer - (352) 621 9544

Eposta - Göndermek için tıklayınız

WEB - http://develianadolu.meb.k12.tr

Adres - Bahçeli Evler Mah.Cemal Mavi Cad. Develi/KAYSERİ

Öğretmen :27
Öğrenci :477
Derslik :16
Çok Amaçlı Salon :1
Spor Salonu :1
Kimya Laboratuvarı :1
Fizik Laboratuvarı :1
BT Sınıfı :1
Kütüphane :1
Yemekhane :1

Yerleşim Yeri -

Adres - Bahçeli Evler Mah.Cemal Mavi Cad. Develi/KAYSERİ

Ulaşım Şehir içi minibüsler

İl/İlçe Merkezine Uzaklık İl merkezine uzaklık 48 km, ilçe merkezine uzaklık 3 km